19/2013 Legea, gardentasunari, informazio publikoa eskura jartzeari eta gobernu onari buruzkoa (Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la informaci├│n p├║blica y buen gobierno), jarduera publikoaren gardentasuna areagotu eta sendotzeko, jarduera publikoa eskuragarri egon dadin arautu eta bermatzeko eta arduradun politikoek gobernu onerako bete beharrekoak zehazteko eta, bete ezean, zer ondorio letorkiekeen ezartzeko atera zen.

Lege hori betetzeko, Metro Bilbaok argitara ateratzen du Gardentasuna atalean ekonomian zein aurrekontuetan oihartzunik duten kudeaketa administratiboaren egintzei buruzko informazioa.